Kjøreregler for medlemmer i Bingsfoss SK


Medlemmer av Bingsfoss sykkelklubb har et ansvar for å representere klubben og idretten på en positiv måte. Det er viktig for klubben med holdningsskapende arbeid og et godt omdømme. Derfor oppfordrer vi våre medlemmer til å etterstrebe følgende:
  • Vi skal utøve vår idrett på en trygg og sikker måte. Sikkerhet for oss og omgivelsene våre skal til enhver tid stå i høysete.
  • Vi skal følge trafikkreglene og ta hensyn til andre som ferdes lang veien. Bruker du gang- og sykkelvei skal du ta hensyn til andre som ferdes langs denne.
  • Vær varsom i møte med dyr. Gi tegn i god tid før du skal passere, senk farten og gjør forbikjøring sikker for deg, dyret og eieren.
  • Ikke kast fra deg søppel eller andre gjenstander som ikke hører hjemme i naturen.
  • Til slutt: Det er viktig å opptre på en måte som gir et positivt inntrykk av Bingsfoss sykkelklubb og sykkel som idrett overfor gående, syklister og bilister. Ellers kommer du langt med å bruke sunn fornuft.
Styret i Bingsfoss sykkelklubb
Levert av IdrettenOnline