Info fra nytt styre 2019

Postet av Bingsfoss Sykkelklubb den 28. Mar 2019

Årsmøtet 2019 ga nytt styre mandat til å fylle ledige verv. Styret har nå gjennomført sitt første møte og har konstituert seg med følgende ansvarsfordeling. 

Nyvalgt styreleder Ludovic Pochon-Guerin fungerer også som kasserer i 3-4 mnd. Etter dette vil Jan Myhrvold fortsette som kasserer. Styret har vedtatt at Myhrvold inntrer i vervet fra 19. mars, med avlasting av styreleder. Christine Abbott anskaffer også bankfullmakt og vil besørge kassereroppgaven sammen med styreleder i 3-4 måneder. 

Nestleder/sportslig leder Erland Rønningen og sekretær Cathrine Årstad Olsen fortsetter med oppgaver som tidligere. 

Thomas Sørbø, nyvalgt leder for tur og mosjon overtar også ansvaret for introduksjon, da Thomas Sundal som ble valgt inn av årsmøtet ved akklamasjon har sett seg nødt til å trekke seg. Ansvar for aktiv senior legges også under tur og mosjon.

Leder for barn og ungdom, Christine Abbott, overtar ansvaret for aktiv junior. Styret har vedtatt at det ikke skal jobbes for å fylle dette vervet, da det ikke anses som et behov pr nå. Abbott er også ansvarlig for Texasdalen, medlemsregisteret, lisenser og politiattester.

Årsregnskapet er nå godkjent av revisor og ett enstemmig styre. Årsregnskapet gjøres tilgjengelig for medlemmene her på hjemmesiden.Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.