Kjøreregler for medlemmer i Bingsfoss SK


Medlemmer av Bingsfoss sykkelklubb har et ansvar for å representere klubben og idretten på en positiv måte. Det er viktig for klubben med holdningsskapende arbeid og et godt omdømme. Derfor oppfordrer vi våre medlemmer til å etterstrebe følgende:
  • Vi skal utøve vår idrett på en trygg og sikker måte. Sikkerhet for oss og omgivelsene våre skal til enhver tid stå i høysete.
  • Vi skal følge trafikkreglene og ta hensyn til andre som ferdes lang veien. Bruker du gang- og sykkelvei skal du ta hensyn til andre som ferdes langs denne.
  • Vær varsom i møte med dyr. Gi tegn i god tid før du skal passere, senk farten og gjør forbikjøring sikker for deg, dyret og eieren.
  • Ikke kast fra deg søppel eller andre gjenstander som ikke hører hjemme i naturen.
  • Til slutt: Det er viktig å opptre på en måte som gir et positivt inntrykk av Bingsfoss sykkelklubb og sykkel som idrett overfor gående, syklister og bilister. Ellers kommer du langt med å bruke sunn fornuft.


Angående regler for klubbdrakt, følger vi reglene fra NCF: https://www.sykling.no/article/regler-for-klubbdrakt.

Turrittreglementet for både landevei og terreng:

"Ryttere med helårslisens i klubb skal kjøre med klubbens drakt i alle konkurranser om ikke andre særskilte tilfeller er godkjent av klubben. Man har lov til å kjøre for sin arbeidsgiver, OM KLUBBEN GODKJENNER DETTE ved søknad til styret."

Klubben har sponsorer som promoteres på draktene og det forventes at alle medlemmer med helårslisens bruker klubbdrakt på ritt og fellestreninger.

Styret i Bingsfoss sykkelklubb


https://www.sykling.no/article/lover-og-regler

https://www.sykling.no/article/husk-nye-vektregler-for-konkurranser-i-terrengsykling

https://www.sykling.no/article/info-om-lisens