Norges Idrettsforbund har besluttet at fra 1. januar 2009 må alle som utfører oppgaver for idrettslag som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige (under 18 år) skal ha politiattest. Styret i Norges Idrettsforbund har tatt denne beslutningen for å sikre at alle mindreårige og mennesker med utviklingshemming i norsk idrett får lik rett til lik beskyttelse. Formålet med ordningen er å forhindre at personer som for tiden er siktet/tiltalt eller tidligere er straffet for seksualforbrytelser kommer i en posisjon der de kan begå nye overgrep. Idrettsstyret mener at en felles praksis i hele idretten best mulig sikrer hensynet til barna, hensynet til personvern og hensynet til organisasjonen. For Norges Idrettsforbund er det et overordnet ønske at norsk idrett skal være et trygt sted å være for alle. Les mer om

innhenting og håndtering av politiattester for idrettslag.

Det er bare hovedstyret i idrettslagets som kan avkreve politiattest og ikke grupper eller utvalg i laget. Til forskjell fra vanlig politiattest, behøver søkeren

ikke å møte personlig hos politiet.

Følgende personer i BSK er ansvarlige for ordningen:

Elisabeth Marki-Madsen, elibetmarki@hotmail.com

Ansvarlig er utpekt av styret.