Innkalling til årsmøte 2021

Postet av Bingsfoss Sykkelklubb den 19. Feb 2021

Til alle medlemmene.

Styret innkaller herved til årsmøte i Bingsfoss sykkelklubb 2021. 

Årsmøtet avholdes onsdag 7. april kl.18:30  SIF klubbhuset med påfølgende klubbkveld.

Som følge av pandemien har NIF besluttet at årsmøte fristen utsettes slik at så mange som mulig kan gjennomføre et fysisk årsmøte. Dersom dette ikke lar seg gjennomføre fysisk, må vi gjennomføre årsmøtet digitalt. Om det blir aktuelt, kommer styret til å sende innkalling på Teams.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet må sendes senest 23. mars til post@bingsfoss.no.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på www.bingsfoss.no.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Bingsfoss sykkelklubb i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til klubben. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Bingsfoss sykkelklubbs lov på websiden. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan Ludovic Pochon-Guerin kontaktes på 41299109.


Velkommen til årsmøte!

Med sportslig hilsen

Styret 


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.