Innkalling årsmøte 10/2-2015

Postet av Bingsfoss Sykkelklubb den 18. Des 2014Med referanse til Bingsfoss lover § 6, hvor det bl.a. står:

«Lagets høyeste myndighet er årsmøtet som holdes hvert år innen utgangen av februar måned, påfølgende år.

Årsmøtet innkalles av styret med minst 3 ukers varsel.»

innkalles det til årsmøte i Bingsfoss sykkelklubb tirsdag 10.02.15 kl. 19.00 i SIF-huset (?)Videre står det i lovene at «Alle forslag må være innkommet til styret minst 2 uker før møtet.

Årsmøtet behandler:

  • 1.Årsmelding.
  • 2.Regnskap i revidert stand.
  • 3.Budsjett
  • 4.Innkomne forslag.
  • 5.Valg…»


Senest en uke før årsmøtet (når styret har fått muligheten til å behandle eventuelle innkomne saker) vil endelig saksliste foreligge.

Det sittende styret vil likevel allerede nå informere at det fra styrets side i tillegg til fremlegging av årsmelding, revidert regnskap og budsjett også vil bli foreslått endringer i lovene (herunder endringer i styre-struktur), fremlagt forslag om en organisasjonsplan og forslag om en strategiplan.

Vi i styret oppfordrer også medlemmene til å melde inn saker til årsmøtet. Siste frist for å melde inn saker er 27.01.15.

Dokumenter vedr.årsmøte finner du her: Dokumenter for årsmøtet

Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.