Stillingsannonser

Styret ser etter 3 nye styremedlemmer som skal velges under Årsmøtet 2022. Rollene beskrives under.

Bli med på laget og bli bedre kjent med støtteapparatet av en aktiv sykkelklubb.

Bli med på å bestemme i hvilken retning klubben skal utvikle seg.

Ønsker du å delta i eller planlegge felles treninger? Har du gnisten for å se en egen gruppe melde seg på ritt?

Klubben har god økonomi og gode muligheter til å utvikle prosjekter i anlegg og nærmiljø. 

Det blir mange spennende muligheter for å bli kjent med klubbens medlemmer og organisere sosiale sammenkomster.

Ta kontakt med styret ved Ludovic (41299109) eller valgkomite ved Hans Petter (91818641) for å vite mer.

~~~~~

Nestleder (velges for 2 år) skal:

 • være leders stedfortreder, og trer inn i dennes fravær
 • være sportslig leder gjennom ledelse av gruppenes utarbeidelse av sportslige planer og sesongplaner
 • være kontaktperson for gruppeledere for å rapportere om status før hvert styremøte
 • ha styring og kontroll med gruppenes sportslige og økonomiske planer
 • følge opp at gruppeledere, trenere og ryttere følger NCFs og klubbens til enhver tid gjeldende lover og regler
 • ha ansvaret for gjennomføringen av de ulike klubbmesterskap
 • lede eventuelt arrangementsutvalg for ritt og sosiale tiltak

~~~~~

Sekretær (velges for 1 år) skal:

 • bistå med klubbens korrespondanse i samarbeid med alle som har verv i klubben 
 • innkalle til styre- og komitemøter i samarbeid med leder og sende ut sakslister 
 • skrive og sende ut referat fra alle styremøter 
 • samarbeide for å bistå arrangementer med eventuelle kontrakter 
 • holde oversikt over klubbens utstyr (inventar og lånesykler) 
 • bestille medaljer og premier
 • bidra med å tilrettelegge for årsmøtet 

~~~~~

Kasserer (velges for 2 år) skal:

 • administrere og ha nødvendig styring over lagets økonomi i henhold til de for idretten til enhver tid gjeldende instrukser og bestemmelser
 • administrere klubbens løpende regnskap og regelmessig orientere styret om klubbens økonomistatus
 • ha ansvar for innkreving av medlemskontingenter
 • betale alle startkontingenter, lagskontingenter etc. på anmodning fra gruppeledere
 • være klubbens kontaktledd med bank, post og kredittinstitusjoner
 • utarbeide budsjett
 • koordinere søknader til midler