Norges Idrettsforbund har besluttet at fra 1. januar 2009 må alle som utfører oppgaver for idrettslag som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige (under 18 år) skal ha politiattest.Styret i Norges Idrettsforbund har tatt denne beslutningen for å sikre at alle mindreårige og mennesker med utviklingshemming i norsk idrett får lik rett til lik beskyttelse. Formålet med ordningen er å forhindre at personer som for tiden er siktet/tiltalt eller tidligere er straffet for seksualforbrytelser kommer i en posisjon der de kan begå nye overgrep. Idrettsstyret mener at en felles praksis i hele idretten best mulig sikrer hensynet til barna, hensynet til personvern og hensynet til organisasjonen.For Norges Idrettsforbund er det et overordnet ønske at norsk idrett skal være et trygt sted å være for alle. Les mer om

innhenting og håndtering av politiattester for idrettslag.

Det er bare hovedstyret i idrettslagets som kan avkreve politiattest og ikke grupper eller utvalg i laget. Til forskjell fra vanlig politiattest, behøver søkeren

ikke å møte personlig hos politiet.

Følgende personer i BSK er ansvarlige for ordningen:

Christine Abbott, styremedlem: c-abbot@online.no

Ansvarlig er utpekt av styret.


Levert av IdrettenOnline