Stillingsannonser

Klubben ønsker å rekruttere en nestleder (sportslig leder) og en sekretær til styret på kommende årsmøte 9. mars 2021.

Vi ser etter personer som er engasjerte for å hjelpe klubben til å oppnå sin visjon og verdier:

 • Sykkelglede for alle!
 • Felleskap: inkluderende og mangfoldige
 • Åpenhet: ærlige og imøtekommende
 • Utvikling: offensive og nytenkende

Klubben har som overordnet målsettinger blant annet:

 • Gjennom samarbeid og kameratskap å fremme og ivareta sykkelsporten i vårt område.
 • Å tilby alle typer syklister et trenings- og konkurransefellesskap der en lærer å sette seg realistiske mål, og hjelpes til å nå dem.
 • Å tilby medlemmene varierte, utviklende og trygge sykkelrelaterte treningsaktiviteter.
 • Å tilrettelegge for deltakelse i ulike konkurranser.
 • Å skape en klubbidentitet og -stolthet.
 • Å markedsføre sykling utad gjennom arrangementer og synlig tilstedeværelse i det offentlige rom.

~~~~~

Nestleder i Bingsfoss sykkelklubb er organisert i henhold til figuren under. De røde tykke linjene viser ansvarslinjene til nestleder. I 2021 ser det ikke ut til å bli aktivitet i gruppene «Aktiv» og «Elite». «Barn og ungdom» er en viktig satsning for klubben. Denne står for tiden uten gruppeleder og kan trenge noe ekstra oppfølging av nestleder i tiden fremover.

Nestleder (sportslig leder) skal:

 • være leders stedfortreder, og trer inn i dennes fravær
 • lede klubbens sportslige arbeid gjennom ledelse av gruppenes utarbeidelse av sportslige planer og sesongplaner
 • være kontaktperson for gruppeledere for å rapportere om status før hvert styremøte
 • ha styring og kontroll med gruppenes sportslige og økonomiske planer
 • følge opp at gruppeledere, trenere og ryttere følger NCFs og klubbens til enhver tid gjeldende lover og regler
 • ha ansvaret for gjennomføringen av de ulike klubbmesterskap
 • følge opp klubbens antidopingarbeid
 • lede eventuelt arrangementsutvalg for ritt og sosiale tiltak

~~~~~

Sekretær skal: 

 • bistå med klubbens korrespondanse i samarbeid med alle som har verv i klubben 
 • innkalle til styre- og komitemøter i samarbeid med leder og sende ut sakslister 
 • skrive og sende ut referat fra alle styremøter 
 • samarbeide for å bistå arrangementer med eventuelle kontrakter 
 • holde oversikt over klubbens utstyr (inventar og lånesykler) 
 • bestille medaljer og premier
 • bidra med å tilrettelegge for årsmøtet 

Utover dette så bør kandidaten ha følgende egenskaper:

 • ha god kjennskap til bruk av sosiale medier
 • ha kunnskap om budsjett og regnskapLevert av IdrettenOnline