Årsmøte

Årsmøte


Tid


Bingsfoss Sykkelklubb avholder årsmøte 25/2 på klubbhuset SIF/Sørumsand.

Agenda: 1. Åpning
2. Godkjenning av innkalling og dagsorden.
3. Valg av møteleder og sekretær.
4. Beretning
5. Regnskap 2013/Budsjett 2014
6. Fastsettelse av kontingent for 2014
Voksen og barn/ungdom beholdes som i dag
Forslag fra styret om innføring av familiekontingent fra 2014.  Dette for å tilpasse til faktureringssystem.  Foreslått beløp kr. 700,- for 2 voksne 3 barn under 19 år.
7. Innkomne forslag
8. Valg
På valg:
Leder: Bjørn Holmen (gjenvalg)
Varamann til styret: Gunnar Abrahamsrud (ny)

Ikke på valg:
Helge Eliassen, Nestleder
Kathrine Bakke, Kasserer
Martin Holterhuset, sekretær
Morten Holterhuset, leder landevei
Marius Wilberg, leder terreng
Elin Olsen, styremedlem

9. Annen informasjon fra styret
Eventuelle saker som ønskes behandlet sendes styrets leder, Bjørn Holmen, på epost bjholmen@gmail.com eller Nylennavegen 17, 1920 Sørumsand innen 18/2-2014.


Dokumenter ifm.årsmøtet finnes på dokumenter for nedlasting

Administratorer


Kommentarer

Du må logge inn for å poste i veggen.